Verklaring vervoer


  •   woensdag 31 oktober 2018

 
 
Verklaring Vervoer
 
Naam kind(eren):        -------------------------------------- J/M Geboortedatum:-----------------------
 
                                    -------------------------------------- J/M Geboortedatum:-----------------------
 
                                    -------------------------------------- J/M Geboortedatum:-----------------------
 
Met ondertekening van dit formulier, verklaart de vraagouder dat bovengenoemde kind(eren) door de gastouder mogen worden vervoerd (aankruisen wat van toepassing is):
 
O         per fiets. De gastouder zorgt er voor dat de fiets is voorzien van een goedgekeurd zitje   dat passend is voor de leeftijd van het kind.
O         per auto. De gastouder zorgt er voor dat er een inzittende verzekering is afgesloten en   dat de auto is voorzien van een goedgekeurd autostoeltje. Per 1 maart 2006 dienen alle kinderen tot1.35 cm te worden vervoerd in een goedgekeurd autostoeltje. (voor meer         informatie zie www.kinderzitjes.nl)
O         per wandelwagen/buggy.
O         te voet. Onder de volgende voorwaarden: dat de gastouder voldoende overzicht en        controle heeft op de kinderen die zelf met de gastouder meelopen.
O         zelfstandig per fiets. De gastouder let erop dat de fiets in goede staat is en zorgt voor    begeleiding tijdens het fietsen.
O         Kind mag zelfstandig naar en van school fietsen. Zonder begeleiding van gastouder.
O         Overige bijzonderheden waarmee de gastouder rekening dient te houden bij het   vervoer van bovengenoemde kind(eren):
 
            …………………………………………………………………………………………..   
            ………………………………………………………………………………………......
 
 
Wij verzoeken u een kopie van dit formulier toe te sturen aan
Gastouderbureau “Oppascentrale de Langstraat”
 
 
 
Voor Akkoord opgemaakt d.d:                              ……………………………………………
 
 
 
Vraagouder:                                                             Gastouder:
 
………………………………………….                  ……………………………………………
 
Handtekening:                                                         Handtekening:
 
…………………………………………                   …………………………………………...
Share our website