Oudercommissie

Oudercommissie
De wet kinderopvang stelt het G.O.B. verplicht om een oudercommissie in te stellen. Het doel van de oudercommissie is om het gastouderbureau over belangrijke onderwerpen te adviseren en goed geïnformeerd te zijn over de gang van zaken van het G.O.B. Op deze manier is de oudercommissie in staat het beleid te toetsen en mede de kwaliteit van de opvangregeling te bewaken.
De oudercommissie bestaat uit vraagouders en heeft verzwaard adviesrecht, zij komt 3 keer per jaar bij elkaar.
Het gastouderbureau mailt regelmatig onderwerpen door naar de oudercommissie, ter informatie of om advies.
Wanneer u een onderwerp besproken wilt hebben kunt u een mail sturen naar de oudercommissie-leden.(mailadressen oudercommissie kunt u opvragen bij het G.O.B.
Indien u (vraagouder) zitting wilt nemen in de oudercommissie kunt u contact opnemen met het G.O.B.
 
Nieuwsbrief
Vooraf de geplande oudercommissievergadering worden de notulen vanuit het gastouderbureau  gemaild naar de oudercommissieleden. Tijdens de vergadering worden de punten genoteerd voor de nieuwsbrief, aangevuld met alle relevante informatie. Zodra de nieuwsbrief goed- gekeurd is door alle oudercommissieleden wordt deze door het gastouderbureau verstuurd naar alle vraag- en gastouders.
Share our website