Bemiddeling- werkwijze

 
Werkwijze Gastouderbureau “Oppascentrale de Langstraat”
 
Aanmelden vraagouder
De bemiddelingsmedewerkster heeft een vrijblijvend kennismaking -intakegesprek met de vraagouder(s).
Dit gesprek vindt plaats in het huis van de vraagouder.
Tijdens dit gesprek worden de wensen van de vraagouder(s) besproken zoals b.v. welke dagen opvang, halen en brengen school of peuterspeelzaal, huisdieren, vervoer. Tevens wordt in dit gesprek uitgebreid aandacht besteed aan de financiële kant van de kinderopvang, zoals tarieven, Belastingdienst en de Wet Kinderopvang.
 
Bemiddeling en kennismaking
De bemiddelingsmedewerkster zorgt dat de vraagouders met meerdere kandidaten gastouders kennis maakt.
De bemiddelingsmedewerkster houdt bij de bemiddeling o.a. rekening met de gezinssituatie van de gastouder en de leeftijdsopbouw van de kinderen in het gastgezin.
Het advies van het gastouderbureau is het kennismakinggesprek  met de gastouder onder schooltijd of in de avonduren te laten plaats vinden.
Indien de opvang bij de gastouder plaats vindt, prefereren wij dat de partner van de gastouder hier ook bij aanwezig is.
 
Nadat de vraagouder(s) een keuze heeft gemaakt , gaan de kindjes kennis maken met de gastouder en de andere gastkindjes.
 
Koppelingsgesprek
De bemiddelingsmedewerkster stuurt de conceptcontracten via mail door en plant met de vraag- en gastouder een afspraak in voor het koppelingsgesprek.
Het koppelingsgesprek vindt plaats op de opvanglocatie, hier is een bemiddelingsmedewerkster van het bureau bij aanwezig.
Daarin worden nogmaals de afspraken schriftelijk vastgelegd op het koppelingsformulier, de contracten getekend en de risico inventarisatie door genomen.
Ook worden er dan afspraken gemaakt over de voeding, luiers en billendoekjes, schriftje, tv kijken, snoepen, vervoer enz. enz.
Verder worden er gegevens uitgewisseld over o.a. huisarts, tandarts en wie in geval van nood de kindjes, buiten de ouders, mogen ophalen bij de gastouder.
 
Proefdraaien
Ook worden er enkele datums geprikt om proef te draaien bij de gastouder.
Het advies van het gastouderbureau is om minimaal 2 keer een halve dag proef te draaien, in geval  het om een baby gaat, de eerste keer 3 uurtjes en de tweede keer 6 uurtjes. Deze uren worden betaald door de vraagouder, de gastouder zet deze uren bij de maandstaat in de maand waarop de opvang zou starten.
 
 
 
Share our website