Informatie


Doelstelling Gastouderbureau “Oppascentrale de Langstraat”
Een G.O.B. (gastouderbureau) bemiddelt de kinderopvang tussen ouders en gastouders. Het is een bijzondere vorm van kinderopvang die in huiselijke kring plaats vindt. De opvang kan geboden worden op het woonadres van de gastouder of op het woonadres van de ouders (met een maximum van 3 dagen in de week in het huis van de vraagouder).
Naast dagopvang is ook naschoolse opvang of zelfs avond-  en nachtopvang mogelijk.
 
Gastouderopvang is een professionele, kleinschalige vorm van kinderopvang die de thuissituatie van de gastkindjes zoveel mogelijk benadert.
Gastouderopvang biedt een aantal grote voordelen t.o.v. reguliere kinderopvang;
 
  • De opvangtijden zijn flexibel
  • Een gastouder kan zich beter aanpassen aan de individuele wensen van de ouders
  • Het kind groeit op in gezinsverband
  • Er is één vaste gastouder
  • Opvoedingswensen kunnen afgestemd worden
  • Er zijn vaak meerdere kindjes om mee te spelen
  • Kleinschalig, maximaal 6 kindjes per dagdeel
  • Gastouderopvang op maat 24/7
  • Ook bij ziekte is opvang mogelijk in overleg met de gastouder
Share our website