Veel gestelde vragen

Financieël

Maximum uurtarieven 2015
Het maximum bedrag teruggave Belastingdienst-Kinderopvangtoeslag is € 5,48 per uur per kind.
Dit is inclusief bureaukosten en oppasvergoeding, het zogenaamde gemiddelde uurtarief wat door- gegeven moet worden aan de Belastingdienst-Kinderopvangtoeslag.
Dagopvang mag 140 % declareren
Naschoolse opvang 70% declareren.

Gastouders

Welke eisen gelden voor gastouderopvang?
Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor uw kind(eren) zorgt. Dit kan bij u thuis of bij de gastouder thuis. U kunt gebruikmaken van gastouderopvang tot uw kind naar de middelbare school gaat.
 
Eisen aan gastouders
Gastouders moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Als gastouder moet u:

U mag geen gastouder zijn als u een kind heeft dat onder toezicht staat van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg.
Maximum aantal kinderen per gastouderopvang
Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:
  • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
  • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
  • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.
Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.
Eisen locatie gastouderopvang
Voor de locatie waar de gastouder kinderen opvangt, gelden inrichtingseisen. Zo moet er een aparte slaapruimte zijn voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en moet de woning rookvrij zijn. Ook E-sigaretten is niet toegestaan. Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor calamiteiten.
De gastouder mag op meerdere locaties kinderen opvangen. Andersom mag de gastouder ook kinderen van meerdere ouders opvangen op 1 adres. Ook mogen er meerdere gastouders op één locatie worden ingeschreven.
Betaling via Gastouderbureau
De betalingen van gastouders gaan via een geregistreerd gastouderbureau. Zo kan de Belastingdienst controleren of kinderopvangtoeslag niet ten onrechte is verstrekt.
Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag
U komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als uw gastouderbureau en de gastouder geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Share our website